ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานและการบริหารจัดการทางด้านนิติการสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

23092563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาฯ นิติการ