ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา (SPORTS PROMOTION LOTTO) ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-9-63 จ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา