ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทำการวิจัย และประเมินผลการดำเนินงานกีฬาอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

25092563 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างที่ปรึกษากีฬาอาชีพ ปี 63