ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดอบรมเพื่อพัฒนานักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์เพื่อยกระดับสู่อาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28.9.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดอบรมเพื่อพัฒนานักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์