ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างสนามกีฬาโรลเลอร์สกีนานาชาติ จังหวัดชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบ