ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำศูนย์ประสานงานการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ค.ศ.2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

290963 ประกาศผู้ชนะ