ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงในส่วนกลางและภูมิภาค 77 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล