ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าศูนย์สำรองข้อมูล (Off site Backup) ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าศูนย์สำรองข้อมูล