ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาและบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ด้านกีฬามวยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ