ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี/เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

061063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี