ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 (12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08102563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ