ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ประเภทโดยสารไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2563 (3เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ ประเภทโดยสารไม่เกิน12 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน