ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการสาธิตวิ่งเทรลและวิ่งถนน ภายหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยวิธีคัดเลือก

09072563 จ้างจัดกิจกรรมการสาธิตวิ่งเทรลและวิ่งถนน