ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามนโยบายปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (National Training Center NTC) จำนวน 33 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10112563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือวิทย์ 33 รายการ