ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบ Virtual Meeting ในการจัดอบรมเชิงด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง The Principle Of Cadio Vascular Training โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

cadio-17112020182410