ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตสื่อสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพและสวัสดิการกีฬามวย

ประกาศผู้ชนะผลิตสื่อมวย18พ.ย.63