ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบำรุงรักษาระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ (SMIS : Strategic Management Intelligent System) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18112563 จ้างบำรุงรักษา SMIS