ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตสื่อสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ และสวัสดิการกีฬามวย

18112563 ผลิตสื่อเผื่อแพร่เกณฑ์มาตรฐานมวย