ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการ พระมหากษัตริย์นักกีฬา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 ณ ถนนสนามไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-11-63 ประกาศผู้ชนะ จัดนิทรรศการ พระมหากษัตริย์นักกีฬา