ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี/คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 9 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-12-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์-คอมพิวเตอร์ 64 (ระยะเวลา 9 เดือน)