ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยในสนามกีฬาหัวหมาก กกท. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-12-2563 ประกาศผู้ชนะจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ (ม.ค.-ก.ย.64)