ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ จังหวัดตราด

29-12-2563 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ