ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าศูนย์สำรองข้อมูล (Off-site Backup) การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 9 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-12-63 ประกาศผู้ชนะ จัดเช่าศูนย์สำรองข้อมูล (