ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการสำรวจออกแบบสนามแข่งขัน ในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียลอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ.2021) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบสนามเอเชียนอินดอร์ฯ 18.02.2564