ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับสำหรับการเดินทางจัดอบรมการเสริมสมรรถนะและทิศทางการดำเนินงาน กองวิชาการกีฬา ฝ่ายสารสนเทศวิชาการกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC230221-23022021145931