ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคา ซื้อเสื้อคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้อง การจัดการแข่งขันกีสฬาระดับนานาชาติ และระดับประเทศ (Invitation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

010963(2)