ประกาศผู้ชนะงานจ้างควบคุมงานค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่ – ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ จังหวัดพัทลุง ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

17-06-2563 ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง