ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดจ้างกิจกรรมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

06022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา