ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬารายการ SAT – PHUKET Sports World Invitation 2020 ณ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25-08-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แข่งขัน SAT-PHUKET Sports World Invitation 2020