ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯของการกีฬาแห่งประเทศไทย สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9465_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ