ประกาศฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ เรื่องผลการสอบคัดเลือก ของผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯของการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่าย...