ประกาศฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร