ประกาศยกเลิกการจัดจ้างดำเนินการจัดตั้งศูนย์การส่งสัญญาณภาพสดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ส่งสัญญาณภาพในระบบ High Definition (HD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก