ประกาศยกเลิกการจ้างควบคุมงานรื้อถอนและติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา ราชมังคลากีฬาสถาน (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

02102563 - ยกเลิกประกาศจ้างคุมงานเก้าอี้ชมกีฬา