ประกาศยกเลิกการจ้างพัฒนาแอพลิเคชั่นสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกโครงการ งานจ้างพัฒนาแอพพลิเคชั่น T Sport Channel