ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล),รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ และรถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศยกเลิกเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563