ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอสุราษกร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22-04-63 ประกาศยกเลิก จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี