ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8-07-2563 ประกาศยกเลิก จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี