ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างผลิตรายการเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก10 ส.ค.63