ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำแนวทางและจัดทำบัญชีการเงินเชิงพาณิชย์และสังคมของ กกท. งบประมาณประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำแนวทางและจัดทำบัญชีการเงินเชิงพาณิชย์และสังคมของ กกท. งบประมาณประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03-09-63ประกาศยกเลิก จ้างทำแนวทางและจัดทำบัญชีการเงินเชิงพาณิชย์และสังคม