ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของสนามกีฬาจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20102563 - ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ลำปาง