ประกาศยกเลิกงานจ้างการขนส่งรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์การแข่งขัน ในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโตจีพี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกงานจ้างการขนส่งรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์การแข่งขัน ในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโตจีพี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2. ยกเลิกจ้างขนส่งจักรยานยนจ์ โมโต จีพี