ประกาศยกเลิกงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตรองรับการใช้งานการประชุมสู่องค์กรดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก

31-7-2563 ประกาศยกเลิกงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตฯ