ประกาศยกเลิกงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ตรองรับการใช้งานการประชุมสู่องค์กรดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ตรองรับการใช้งานการประชุมสู่องค์กรดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-04-2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตฯ