ประกาศยกเลิกจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

29042563 ประกาศยกเลิกควบคุมงาน ภาค 5 เชียงใหม่ 2563