ประกาศยกเลิกดำเนินการจัดกิจกรรมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬาระหว่างการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12102563 ประกาศยกเลิก