ประกาศยกเลิกดำเนินการจ้างทำโล่รางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563) ช้างขาวเกมส์ ณ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกจัดจ้างทำโล่งานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 วันที่ 15-05-63