ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างออกแบบจัดพิมพ์หนังสือ พระมหากษัตริย์นักกีฬาแห่งแผ่นดิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศยกเลิกออกแบบพิมพ์หนังสือพระมหากษัตริย์16มิ.ย.63