ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าให้บริการสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band เพื่อการเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีทีวี (T Sport channel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าให้บริการสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band เพื่อการเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีทีวี (T Sport channel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-06-63ประกาศยกเลิกC-Band เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีทีวีกีฬา