ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band เพื่อการเผยแพร่ออกอากาศทางทีวีกีฬา (T Sports Channel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Biddig)

17-06-63ประกาศยกเลิกC-Band เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีทีวีกีฬา